Our Home

VISION

The vision of the Valencia Dairy Cooperative is "Happy and developed farmers cooperative which provides wage that the farmers need through the farming of abundant, clean and delicious cow's milk that strengthens and enrich lives of the people of Valencia".

Valencia Dairy Cooperative

The vision of the Valencia Dairy Cooperative is "Happy and developed farmers cooperative which provides wage that the farmers need through the farming of abundant, clean and delicious cow's milk that strengthens and enrich lives of the people of Valencia".

vISION

Malipayon ug malamboon nga mag-uumang kahugpungan nga mohatag ug sweldo nga kinahanglan sa mga membro pinaagi sa pag-uma ug daghang lempyo, lami nga gatas sa baka nga makapabaskog ug makadatu sa kinabuhi sa katawhan sa Valencia.

Vision

Valencia Dairy Cooperative

Malipayon ug malamboon nga mag-uumang kahugpungan nga mohatag ug sweldo nga kinahanglan sa mga membro pinaagi sa pag-uma ug daghang lempyo, lami nga gatas sa baka nga makapabaskog ug makadatu sa kinabuhi sa katawhan sa Valencia.

Vision
 

Magpadaghan ug himsog nga bakang gatasan aron pag apud-apud sa mga mosulod nga membro, aron modaghan ang pag-uma sa gatas, ug aron paghatag seguro ug yano nga bili sa produkto nga gatas, ug aron makahatag ug insaktong sweldosa mga membro ug mga empleyado.