MISSION

The Mission of Valencia Dairy Cooperative is to increase healthy milking cows to be distributed to the next members, to increase milk farming and to provide secure and simple value of milk products, in order to provide an accurate salary to the members and employees.
Organizational Chart
VALENCIA DAIRY COOPERATIVE

MISSION

The Mission of Valencia Dairy Cooperative is to increase healthy milking cows to be distributed to the next members, to increase milk farming and to provide secure and simple value of milk products, in order to provide an accurate salary to the members and employees.
Organizational Chart
VALENCIA DAIRY COOPERATIVE
VADCO - OFFICE
VADCO - Mission
mission

Mission

Magpadaghan ug himsog nga bakang gatasan aron pag apud-apud sa mga mosulod nga membro, aron modaghan ang pag-uma sa gatas, ug aron paghatag seguro ug yano nga bili sa produkto nga gatas, ug aron makahatag ug insaktong sweldosa mga membro ug mga empleyado.

mission

Mission

Magpadaghan ug himsog nga bakang gatasan aron pag apud-apud sa mga mosulod nga membro, aron modaghan ang pag-uma sa gatas, ug aron paghatag seguro ug yano nga bili sa produkto nga gatas, ug aron makahatag ug insaktong sweldosa mga membro ug mga empleyado.

 

Malipayon ug malamboon nga mag-uumang kahugpungan nga mohatag ug sweldo nga kinahanglan sa mga membro pinaagi sa pag-uma ug daghang lempyo, lami nga gatas sa baka nga makapabaskog ug makadatu sa kinabuhi sa katawhan sa Valencia.